06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING

Willekeurig afschrijven betekent dat de ZZP ondernemer naast de gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft. De boekwaarde van het bedrijfsmiddel mag niet lager worden dan de restwaarde. Dit is vooral van belang voor auto’s. Willekeurige afschrijving geldt ook voor bepaalde goederen, zoals milieubedrijfsmiddelen. Door willekeurige afschrijving, daalt de winst uit onderneming en is de fiscale winst lager.

Aankopen boven de 450,– euro – (willekeurige) afschrijving goederen

Aankopen tot een bedrag van 450,– euro exclusief BTW, worden “in de kosten” gezet. Dat houdt in dat de kosten direct de winst verlagen en zodat de winst belasting lager wordt. De ZZPér hoeft minder belasting te betalen.

Aankopen boven een bedrag van 450,– euro exclusief BTW, worden op balans gezet. Het bedrag mag niet in 1 x van de winst worden afgetrokken maar wordt verspreidt over minimaal 5 jaar. De belastingdienst heeft verschillende afschrijving regels. Daarnaast is het mogelijk om willekeurig af te schrijven. Elk jaar wordt bijvoorbeeld 1/5 deel is 20% van het aankoopbedrag in mindering gebracht op de winst. Belasting betalen zal de onder altijd, nu is dat 5 jaar lang, iets lager.

Startende ZZP ondernemer willekeurige afschrijving

Startende ondernemer? Dan bepaalt u hoe en wanneer u goederen afschrijft die u in de startfase van uw onderneming hebt gekocht.

Voorwaarden willekeurige afschrijving

 • Aleen van toepassing voor eenmanszaak, maatschap, een commanditaire vennootschap of VOF
 • U voldeed aan de voorwaarden van de startersaftrek.

Voldoet u als ZZPér aan de voorwaarden, dan de volgende regels:

 • U mag alleen willekeurig afschrijven op goederen die u heeft gekocht in de jaren dat er sprake was van startersaftrek of in het jaar ervoor.
 • Geen willekeurig afschrijven op goederen waarvoor geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt.

Aandachtspunten willekeurige afschrijving

Soms moet de boekwaarde aangepast worden van de goederen waarop willekeurig is afgeschreven. Dit moet als binnen 5 jaar na het begin:

 • Het bedrijfsmiddel wordt verhuurd
 • U gebruikt het bedrijfsmiddel voor het bosbedrijf

In deze situaties moet de boekwaarde van de goederen bepalen op basis van de waarde die het gehad zou hebben als er niet willekeurig was afgeschreven. Het verschil tussen de oude en nieuwe boekwaarde is winst / verlies.

 

WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING 2010

WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING 2011

Investeert u in 2010 of 2011, dan kunt u ervoor kiezen deze bedrijfsmiddelen willekeurig af te schrijven. In het investeringsjaar mag u maximaal 50% afschrijven. Het restant wordt afgeschreven in de jaren daarna. Houd wel rekening met de restwaarde van de goederen.

Door willekeurige afschrijving 2010, daalt de winst uit onderneming en is de fiscale winst lager

Voorwaarden

 • U gaat in 2010 of 2011 een investeringsverplichting aan of u maakt voortbrengingskosten
 • De goederen moeten vóór 1 januari 2014 in gebruik worden genomen.
 • Milieubedrijfsmiddelen kunt u vanaf 2011 voor 75% willekeurig afschrijven. Op het restant past u de normale afschrijving toe.

 

Belangrijkste uitzonderingen WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING 2010 – 2011

Op de volgende bedrijfsmiddelen mag NIET willekeurig worden afschrijven:

 • gebouwen
 • grond-, weg- en waterbouwkundige werken
 • dieren
 • immateriële activia(waaronder software)
 • bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s

 

Gezocht boekhouder afschrijving

boekhouder gezocht afschrijving. Afschrijving is een belangrijk aspect bij de zelfstandige ondernemer. Voor gezocht boekhouder afschrijving bent u bij het juiste adres. Bel ons voor boekhouder gezocht. Maar ook boekhouder gezocht zelfstandigen aftrek of