06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Vaste onkostenvergoeding

Vaste onkostenvergoeding werknemers

Vaste onkostenvergoeding is een vergoeding die vooral werkgevers aan hun werknemers kunnen toekennen ter compensatie van kosten die werknemers maken bij de uitoefening van hun functie. Zo krijgen veel werknemers van hun werkgever een vaste onkostenvergoeding voor hun woon-werk verkeer, reiskosten vergoeding. Vaak is dit bedoeld als tegemoetkoming in de kosten en niet per se bedoeld om de onkosten geheel te vergoeden. Bij zakenreizen wordt de vaste onkostenvergoeding vaak op basis van declaratie betaald. Dan wordt juist wel precies de gemaakte kosten vergoed.

ONBELASTE ONKOSTENVERGOEDING WERKNEMERS

Hetgeen voor reiskostenvergoeding is gesteld, geldt in het algemeen voor allerlei soorten onkosten die vooral werknemers kunnen maken. Dit zijn onbelaste onkostenvergoedingen. De fiscale gevolgen van kostenvergoedingen zijn vaak belangrijk. De vraag die hierbij vooral speelt, is of over de kostenvergoeding, loonbelasting en sociale premies verschuldigd zijn. In Nederland zijn kostenvergoedingen onder omstandigheden vrijgesteld voor alle zogenoemde loonheffing.

BELASTING ONKOSTENVERGOEDING LOONSTROOK BEREKENEN

In principe wordt er geen belasting geheven over de onkostenvergoeding. Het opstellen van een loonstrook en de berekening loonstrook is niet eenvoudig. De LOONSTROKEN hoeft u als ondernemer niet zelf op te stellen maar kunt u aan ons uitbesteden. In het SALARIS ADMINISTRATIE PROGRAMMA zijn vele tientallen instellingen die per ondernemer afzonderlijk ingesteld moeten worden. Daarnaast moeten allerlei gegevens van de werknemer bekend en ingevuld worden in het loonadministratie programma zoals de onkostenvergoeding.

Onkostenvergoeding zelfstandige ondernemers

Zelfstandige ondernemers kunnen zichzelf ook een vaste onkostenvergoeding geven. Hiervoor gelden een aantal eisen. Omdat veel zelfstandigen zich niet houden aan de regels en omdat de belastinginspecteur de regels flexibel kan toepassen, zijn er verschillende juridische conflicten

VOORWAARDEN VASTE KOSTEN VERGOEDING;
–       Opstellen van een onkostenvergoedingsschema
–       Het archiveren van een gedeelte van de bonnen

Hoogte vaste onkostenvergoeding:
De hoogte van de vaste onkostenvergoeding wordt gebaseerd op;
–       Geldende normen branche / CAO
–       Activiteiten zelfstandige
–       Aantal gewerkte dagen
–       Hoogte omzet
–       Verhouding omzet – kosten – winst
–       Soort bedrijfskosten

Voor onze klanten stellen wij een SCHEMA ONKOSTENVERGOEDING op en verzamelen de bonnen die als onderbouwing gelden.

Het ONKOSTENVERGOEDING BEDRAG wordt meestal niet overgemaakt van zakelijke rekening naar privé rekening maar boekhoudkundig verrekend.

VOORDELEN ONBELASTE VERGOEDING

Er zijn verschillende voordelen aan een vaste onbelaste vergoeding. De belangrijkste is dat de WINST UIT ONDERNEMING, fiscale winst wordt verlaagd. Er zal een aanzienlijk lager bedrag aan inkomstenbelasting betaald moeten worden.

ONKOSTENVERGOEDING voor B.V. DGA

De DGA kan ook een vaste onkostenvergoeding ontvangen. Het verschil met een zelfstandige ondernemer is dat het bedrag aan vaste onkostenvergoeding wel giraal wordt overgemaakt van de zakelijke naar de privé bankrekening. Daarnaast is het bedrag zichtbaar op de loonstrook. De VASTE ONKOSTENVERGOEDING wordt dus verloond.

 

Wilt u meer weten over de vaste onkostenvergoeding? Wij helpen u graag.