06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

VAR – Verklaring Arbeids Relatie

VAR – Algemeen en uitleg

Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet inhouden en afdragen over uw inkomsten. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft u en uw opdrachtgever duidelijkheid.

Een VAR Verklaring Arbeids Relatie is een document dat wordt afgegeven door de Belastingdienst. Daarin worden verschillende punten vermeld. Bijvoorbeeld wat uw status is als zelfstandige. Een ZZP’er, freelancer of ZZP’er is voor de Belastingdienst gelijk. Let op: een VAR Verklaring is NIET VERPLICHT.

Bijna altijd wordt door opdrachtgevers gevraagd om een VAR Verklaring. Opdrachtgevers die ZZP’ers inhuren die beschikken over een VAR WUO zijn hierdoor gevrijwaard van aanspraken van de Belastingdienst betreffende
loonbelasting en sociale premies. Als uw opdrachtgever een VAR WUO eist zult u deze moeten aanvragen.

VAR – Verklaring arbeidsrelatie aanvragen

De Verklaring arbeidsrelatie geeft zekerheid over de status van de inkomsten die voortvloeien uit uw arbeidsrelatie. U kunt de verklaring aanvragen met het formulier ‘Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie‘.

VAR – Geldigheid Verklaring arbeidsrelatie

Een VAR is maximaal 1 kalenderjaar geldig, van 1 januari tot en met 31 december. Als u in de loop van het jaar start met uw activiteiten, is de verklaring geldig vanaf de startdatum tot en met het einde van het kalenderjaar. Als de geldigheidstermijn verloopt, kunt u een nieuwe VAR aanvragen.

Een VAR is maximaal 1 kalenderjaar geldig. De geldigheidstermijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar.
Snel naar

 • Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie online invullen en versturen
 • Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie downloaden

VAR – opdrachtgever

De VAR moet geldig zijn wanneer u de VARaan uw opdrachtgever toont. Uw opdrachtgever moet een kopie van de VAR en een kopie van uw identiteitsbewijs bewaren in zijn administratie.

VAR – verschillende soorten VAR

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) maakt duidelijk hoe uw vergoeding fiscaal behandeld moet worden. De uitkomst is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

 • 1. Loon uit dienstbetrekking (VAR-loon)
 • 2. Resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row)
 • 3. Winst uit onderneming (VAR-wuo)
 • 4. Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga)

 

1. VAR – loon uit dienstbetrekking (VAR-loon)

In de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) staat dat de belastingdienst uw inkomsten als loon ziet. Dat houdt in dat uw opdrachtgevers loonheffingen moeten inhouden en afdragen. Indien de werkgever dat niet doet, dan kan de belastinginspecteur bepalen dat er alsnog loonheffingen afdragen moet worden door uw opdrachtgever

VAR – Wanneer krijgt u een VAR-loon?

U krijgt een VAR-loon als de belastingdienst op basis van het aanvraagformulier vindt dat u uw werkzaamheden (voor het grootste deel) als zijnde in dienstbetrekking verricht. Hierbij kijkt de belastingdienst of u verplicht bent om instructies op te volgen, of u tijdens vakantie en ziekte wordt doorbetaald en of u verplicht bent om de werkzaamheden persoonlijk uit te voeren.

2. VAR – resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row)

Als de belastingdienst een VAR– resultaat uit overige werkzaamheden geeft, dan is dat GEEN zekerheid of uw opdrachtgevers loonheffingen moet  inhouden en afdragen.

Uw opdrachtgever moet in altijd zelf toetsen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Als hij vindt dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, dan zal hij loonheffingen inhouden en afdragen. Vindt uw opdrachtgever dat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, dan zal hij geen loonheffingen inhouden en afdragen.
De belastingdienst kan achteraf toch een (fictieve) dienstbetrekking constateren. In dat geval moet uw opdrachtgever alsnog loonheffingen afdragen.

3. VAR – winst uit onderneming (VAR-wuo)

Als de belastingdienst een VAR – Winst uit onderneming geeft, dan staat het vast dat uw opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden.

Echter dit geldt alleen als:

 • De omschrijving van de VAR overeenkomen  met de werkzaamheden die u voor uw opdrachtgever verricht.
 • U verricht de werkzaamheden binnen de termijn van de VAR.
 • Uw opdrachtgever heeft uw identiteit gecontroleerd.
 • Uw opdrachtgever bewaart een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie.

VAR – Wanneer VAR-wuo?

De belastingdienst bepaald of u een ondernemer bent. U kan zelf vinden dat u een ondernemer bent maar de belastingdienst kan anders beschikken. Enkele aandachtspunten:

 • Bent u verplicht te doen wat uw opdrachtgever zegt of heeft u eigen inbreng
 • Wordt u doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?
 • Maakt u winst, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)
 • Heeft u enkel handgereedschap en staat u “rood ” bij de bank, dan heeft u geen kapitaal
 • Hoeveel tijd steekt u in de onderneming – voldoet u aan het urencriterium
 • Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
 • Hoe maakt u reclame – promotie. Indien u geen reclame maakt en geen website heeft, is dit een min punt
 • Loopt u ondernemersrisico. Indien u uren op uw factuur zet en factureert, dan loopt u géén ondernemersrisico. Dit is een van de zwaarst wegende punten bij de belastingdienst.
 • Bent u aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming

4. VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga)

Als de belastingdienst een VAR – inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga) geeft, dan staat het vast dat uw opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden.

Echter dit geldt alleen als:

 • De omschrijving van de VAR overeenkomen  met de werkzaamheden die u voor uw opdrachtgever verricht.
 • U verricht de werkzaamheden binnen de termijn van de VAR.
 • Uw opdrachtgever heeft uw identiteit gecontroleerd.
 • Uw opdrachtgever bewaart een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie.

VAR – gevolgen

De meeste ondernemers hebben een <u”>VAR WUO aangevraagd en ontvangen. Echter er zijn vele omstandigheden dat de belastinginspecteur kan bepalen dat u géén recht heeft op VAR WUO. Indien u uurtje factuurtje, factureert, meer dan 20 weken bij 1 opdrachtgever werkt in 1 jaar, dan vindt zo’n correctie plaats.
Dat houdt in dat u geen ondernemersvergoeding krijgt, ook wel zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB regeling. Indien u dat wel heeft gehad in afgelopen jaren, dan wordt dit gecorrigeerd. Het gebeurd dat een inspecteur, een correctie oplegt bij een zelfstandige ondernemer ( bouwvakker ). In de praktijk moest de bouwvakker 5.000,– per boekjaar terugbetalen + rente en boete. Dat liep op tot 8.500,– per boekjaar x 4 jaren. Het totale bedrag dat de ondernemer moest terugbetalen was meer dan 33.000,– euro.</u”>