06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

URENCRITERIUM zelfstandigen aftrek ZZP

Om voor de zelfstandigen aftrek in aanmerking te komen, moet de ondernemers aan verschillende eisen voldoen. Een van de eisen is het urencriterium. Zelfstandige ondernemers moeten minimaal 1225 uur per jaar werkzaam zijn.

Positieve gevolgen URENCRITERIUM

Het positieve gevolg is dat er een aanzienlijk lager bedrag aan belasting betaald moet worden. Dat kan oplopen tot meer dan 5.000,- euro minder te betalen aan winstbelasting.

Negatieve gevolgen URENCRITERIUM

Indien een ondernemer niet het uren criterium haalt, maar wel de zelfstandigenaftrek toepast kan dit ernstige gevolgen hebben. Daarnaast heeft de belastingdienst de bevoegdheid om een aantal uren die de ZZP ondernemer wel maar de inspecteur niet waardeert als zakelijke uren, te corrigeren.

Geen urencriterium Externe facturen

Door externe omstandigheden zoals, ziekte, recessie kan het zijn dat het urencriterium niet gehaald wordt. De belastingdienst heeft geen clementie en staat niet toe dat er gebruik wordt gemaakt van de zelfstandigen vergoeding.

De Jager verruimt urencriterium zelfstandigenaftrek 2010

Er zijn uren die de zelfstandige ZZP ondernemer wel besteed aan zijn onderneming maar die niet gerekend worden tot het uren criterium. Gezien de recessie zullen vele zelfstandigen niet voldoen aan het uren criterium. De bedoeling is dat de inspecteurs wel enige aantal uren toekennen. Bijvoorbeeld uren die besteed worden aan acquisitie, scholing, administratie. Normaal gesproken zijn dit privé uren.