06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Stichting administratiekantoor

Een stichting administratiekantoor is een bescherming voor uw B.V.
Hoe wordt deze vorm bereikt? Men richt een stichting op met als doel het voeren van bestuur over besloten vennootschappen en het uitgeven van certificaten. In de statuten van de stichting wordt geregeld hoeveel bestuursleden er zijn, hun bevoegdheden,de wijze waarop zij voor de eerste maal benoemd worden, de wijze waarop bij het ontstaan van vacatures opvolging plaats vindt, enzovoorts.

 

BV administratie

Vervolgens worden de aandelen die u van de B.V. heeft overgedragen aan de stichting en de stichting geeft u in ruil voor deze aandelen certificaten.
Aandelen geven recht op dividend en geven zeggenschap binnen de bv administratie (stemrecht).
Een certificaathouder behoudt, vermogensrechtelijk gezien, hetzelfde belang in het vermogen van de vennootschap als waartoe hij als aandeelhouder gerechtigd was: recht op uitkering van dividend of van het saldo bij liquidatie.
De Stichting Administratiekantoor treedt slechts op als kassier/sluis: uitkeringen op de aandelen die de Stichting Administratiekantoor ontvangt, worden doorgegeven aan de certificaathouder

Certificaten stichting administratiekantoor

Certificaten geven enkel recht op dividend. Het stemrecht op de aandelen is door deze constructie in handen van de stichting administratie. Als bestuur van de stichting benoemt u uzelf en bij uw overlijden dat kind dat kennis heeft van de onderneming en deze kan leiden.
In uw testament geeft u ieder kind certificaten zodat de kinderen qua waarde evenveel ontvangen.
Dit is een mogelijke toepassing. Het is ook mogelijk dat 2 broers die samen de aandelen van de B.V. bezitten willen voorkomen dat bij overlijden van een van de broers ineens de kinderen van de overleden broer evenveel zeggenschap bezitten als de langstlevende broer.