06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Reiskostenvergoeding

Vaste reiskosten vergoeding

U als werkgever, mag aan uw werknemer een vaste reiskostenvergoeding geven. Veel werknemers denken dat een reiskostenvergoeding verplicht is maar dat is niet zo. De onbelaste vergoeding verhogen de bedrijfskosten, verlagen de fiscale winst en zorgen ervoor dat er minder belasting betaald moet worden. De belastingdienst geeft 2 mogelijkheden om een vaste reiskostenvergoeding te berekenen.

1.      Berekening vaste reiskostenvergoeding vaste methode
De voorwaarden onbelaste vergoeding zijn;
–       Woon-werk(dezelfde) plek, minimaal 36 weken per jaar
–       214 werkdagen per jaar
–       Kilometer vergoeding tot € 0,19 per km.

Retour afstand x 214 dagen x € 0,19 = onbelaste reiskosten vergoeding per jaar
Indien er sprake is van ziekte waardoor er minder werkdagen zijn of variabele werkplekken, gelden afwijkende regels.

2.      Berekening vaste reiskostenvergoeding ruime methode
De voorwaarden onbelaste vergoeding zijn;
–       Woon-werk(dezelfde) plek, minimaal 36 weken per jaar
–       214 werkdagen per jaar
–       Minimaal 128 dagen reizen naar 1 vaste werkplek. Hierdoor is thuiswerken mogelijk en wordt
reiskostenvergoeding ontvangen.
–       Kilometer vergoeding tot € 0,19 per km.

Retour afstand x 214 dagen x € 0,19 x ( aantal werkdagen per week / 5 werkdagen per week ) = onbelaste reiskosten vergoeding per jaar

Reiskostenvergoeding -Kilometervergoeding

Ondernemers met een privé auto moeten een km-registratie bijhouden. De kilometerregistratie is niet eenvoudig en er zijn verschillende GPS rittenregistratie systemen die de werkgever behulpzaam kunnen zijn. Ondernemers kunnen zichzelf een onbelaste reiskostenvergoeding geven voor alle zakelijke kilometers van maximaal € 0,19 per kilometer over de volledige reisafstand die afgelegd wordt. Dit is ongeacht het soort vervoermiddel, auto, motor, brommer, fiets, openbaar vervoer, te voet, etc.

Kilometervergoeding van € 0,19 geldt overigens voor vergoedingen en verstrekkingen tezamen. Hou, met het bepalen van de afstand ook rekening met de manier waarop wordt gereisd. De wijze van vervoer kan tot verschillende uitkomsten leiden. De reisafstand met de auto kan afwijken van de reisafstand met de fiets of met de trein. De werkgever moet de reisafstand in redelijkheid aannemelijk kunnen maken.

Reiskostenvergoeding openbaar vervoer

Van de gebruiker van de ov-chipkaart bewaart u als ondernemer de overzichten waarin de transacties met de ov-chipkaart staan.

Onbelaste reiskostenvergoeding Taxi, boot of vliegtuig

In het geval een werknemer of u als werkgever gebruik maakt van een taxi, boot of vliegtuig, kan een werkgever maximaal, binnen de grenzen wat de belastingdienst als redelijk ervaart, de reiskosten.

Wilt u meer weten over de reiskostenvergoeding? Wij helpen u graag.