06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Ondernemersaftrek

Indien u een ondernemer bent volgens de eisen die de belastingdienst stelt aan een ondernemer, dan zijn er verschillende belastingvoordelen waardoor u belastingteruggave kunt krijgen. Deze belastingteruggave wordt ook wel ondernemersaftrek genoemd. Ondernemersaftrek is een verzameling van verschillende kortingen (belastingteruggave ) op de winst. De winst wordt dus verlaagt met verschillende bedragen. Enkele meest voorkomende belastingteruggave zijn:

 • Startersaftrek
 • Zelfstandigenaftrek
 • MKB regeling

Ondernemersaftrek, zelfstandigen aftrek

De zelfstandigenaftrek, ook wel belastingteruggave ,bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst. Het bedrag dat in mindering kan worden gebracht op de winst, is afhankelijk van de hoogte van de winst. Hoe hoger de winst, hoe lager de zelfstandigen aftrek, hoe hoger het bedrag waarover belasting moet worden betaald. Hieronder ziet u een overzicht.

 

Winst       Zelfstandigenaftrek
0 tot € 13.960      € 9.427
€ 13.960 tot € 16.195       € 8.764
€ 16.195 tot € 18.425       € 8.105
€ 18.425 tot € 52.750      € 7.222
€ 52.750 tot € 54.895      € 6.593
€ 54.895 tot € 57.220      € 5.895
€ 57.220 tot € 59.450      € 5.204
€ 59.450 of meer       € 4.574

2009

Winst      Zelfstandigenaftrek
0 tot € 13.695      € 9.251
€ 13.695 tot € 15.890      € 8.600
€ 15.890 tot € 18.080      € 7.953
€ 18.080 tot € 51.765      € 7.087
€·51.765 tot € 53.955      € 6.470
€ 53.955 tot € 56.150      € 5.785
€ 56.150 tot € 58.340      € 5.106
€ 58.340 of meer      € 4.488

 

Ondernemersaftrek – Startersaftrek

Startersaftrek 2010 van € 2.110
Jaar van aangifte startersaftrek
2007 € 2019
2008 € 2035
2009 € 2070

Alle IB-ondernemers (eenmanszaken, maten in een maatschap, en firmanten in een VOF) krijgen met ingang van het belastingjaar 2007 een winstvrijstelling van 10%, zodat slechts 90% van de behaalde winst belast is. De mkb winstvrijstelling is een aftrekpost die in mindering gebracht kan worden op de winst.Om in aanmerking te komen voor de mkb winstvrijstelling dient u aan twee vereisten te voldoen:

 

 1. U bent zelfstandig ondernemer
  2. U voldoet aan het gestelde urencriterium

 

2010 12%
2009 10,5%
2008 10%
2007 10%

Ondernemersaftrek, zelfstandig ondernemer

Als u bent ingeschreven bij de KvK en wellicht bij de belastingdienst, dan wil dat nog niet zeggen dat u een zelfstandige ondernemer bent. U bent ondernemer als u zelfstandig werkzaamheden uitvoert en daar inkomsten uit hebt.

 

Voorwaarden ondernemerschap
Om te beoordelen of u een ondernemer bent voor de btw, let de belastingdienst op de volgende punten:

 • Oefent u zelfstandig een bedrijf uit?
  Als u zelfstandig werkt en u hebt inkomsten, dan bent u meestal ondernemer voor de btw.
 • U heeft regelmatig inkomsten?
  U moet regelmatig inkomsten hebben uit uw bedrijf of beroep. Het maakt hierbij niet uit of u winst maakt. Mogelijk maakt u in het begin van uw onderneming zelfs verlies.
 • Hebt u inkomsten naast uw werk in vaste dienst?
  Over inkomsten naast uw werk in vaste dienst moet u meestal btw betalen. Bijvoorbeeld als u als stukadoor naast uw vaste baan regelmatig stucwerk doet.
 • Exploiteert u een vermogensbestanddeel of een recht?
  Als u een vermogensbestanddeel of een recht exploiteert, bijvoorbeeld omdat u een pand verhuurt of een vergoeding voor een octrooirecht ontvangt, dan bent u meestal ondernemer voor de btw.

 

Ondernemersaftrek, geen zelfstandig ondernemer

Het kan zijn dat u geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, maar wel voor de BTW! Bijvoorbeeld als u wel omzet hebt, maar geen of weinig winst maakt.

Gezocht boekhouder ondernemersaftrek

Boekhouder gezocht ondernemersaftrek. Ondernemersaftrek is een belangrijk aspect bij de zelfstandige ondernemer. Voor gezocht boekhouder ondernemersaftrek bent u bij het juiste adres. Bel ons voor boekhouder gezocht.

Maar ook boekhouder gezocht zelfstandigen aftrek of gezocht boekhouder  zelfstandigen aftrek kunnen wij u adviseren.

Als u bent ingeschreven bij de KvK en wellicht bij de belastingdienst, dan wil dat nog niet zeggen dat u een zelfstandige ondernemer bent, daarom administratiekantoor gezocht ondernemersaftrek. U bent ondernemer als u zelfstandig werkzaamheden uitvoert en daar inkomsten uit hebt. gezocht boekhouder ondernemersaftrek. De belastingdienst stelt veel eisen en wijzigt deze geregeld. Daarom gezocht boekhouder ondernemersaftrek. Wij zijn niet alleen een administratie kantoor maar geven advies en begeleiding.

 

Ondernemersaftrek, urencriterium

U voldoet meestal ( dus niet altijd ) aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

• U besteedt als ondernemer 1.225 uren of meer aan het feitelijk drijven van uw onderneming(en)
Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Let op; er zijn verschillende activiteiten die de belastingdienst niet meetelt als ondernemers uren en die u als ondernemer wel wilt meetellen. Deze uren worden door de inspecteur niet meegenomen. Daarom adviseren wij om een urenregistratie bij te houden waaruit blijkt dat minimaal 1.350 uur aan ondernemersactiviteiten is besteed.

 • U besteedt meer dan 50% van de tijd die u werkte aan uw onderneming(en)

 

Let op; Ambtenaren hebben een werkweek van 36 uur en realiseren zich niet altijd dat er ondernemers zijn die meer dan 36 uur per week werken. Indien u naast dat u ondernemer bent, een baan in loondienst heeft van 2 dagen per week, dan is het in de perceptie van de inspecteur, vrijwel niet mogelijk om aan het uren criterium te voldoen. Daarom is het van groot belang om een goed, correct en sluitende urenregistratie bij te houden.