06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

LOONHEFFINGSKORTING – LOONSTROOK bruto-netto

De loonheffing is een combinatie van loonbelasting en premies volksverzekering. De loonheffingskorting is het gezamenlijke bedrag van 6 afzonderlijke heffingskortingen. Namelijk;
–       Algemene loonheffingskorting
–       Arbeidskorting
–       Jonggehandicaptenkorting
–       Ouderen korting
–       Alleenstaande ouderen korting
–       Levensloopkorting

LOONBELASTING

Loonbelasting is een belasting die geheven wordt over het bruto loon van uw ZZP werknemers. Naast de loonbelasting worden sociale premies ingehouden. Vandaar de loonstrook bruto-netto berekening.

BELASTING LOONHEFFING

 

Loonheffing 2009
Inkomsten in box 1 tot 65 jaar vanaf 65 jaar
IB Schijf 1: t/m 17.878 33,50% 15,60%
IB Schijf 2: 17.879 t/m 32.127 42,00% 24,10%
IB Schijf 3: 32.128 t/m 54.776 42,00% 42,00%
IB Schijf 4: vanaf 54.777 52,00% 52,00%

 

Loonheffing 2010
Inkomsten in box 1 tot 65 jaar vanaf 65 jaar
IB Schijf 1: t/m 18.218 33,45% 15,55%
IB Schijf 2: 18.219 t/m 32.738 41,95% 24,05%
IB Schijf 3: 32.739 t/m 54.367 42,00% 42,00%
IB Schijf 4: vanaf 54.368 52,00% 52,00%

 

Loonheffing 2011
Inkomsten in box 1 tot 65 jaar vanaf 65 jaar
IB Schijf 1: t/m 18.628 33,00% 15,10%
IB Schijf 2: 18.629 t/m 33.436 41,95% 24,05%
IB Schijf 3: 33.437 t/m 55.694 42,00% 42,00%
IB Schijf 4: vanaf 55.695 52,00% 52,00%

 

 

Algemene heffingskorting – LOONHEFFING

Iedere werknemer heeft recht op de algemene heffingskorting. De heffingskorting wijzigt elk jaar.