06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

KLEINE ONDERNEMERSREGELING (KOR)

Voor ondernemers die weinig btw hoeven te betalen, is er de kleine ondernemersregeling vastgesteld door de belastingdienst. Het kan betekenen dat de ondernemer minder of zelfs helemaal geen btw hoeft te betalen of dat u geen BTW aangifte meer hoeft te doen.

VOORWAARDEN KLEINE ONDERNEMERSREGELING (KOR)

Er gelden 4 voorwaarden voor de kleine ondernemersregeling:
–       De ondernemer betaalt, na aftrek van de inkopen, in een jaar € 1.883 of minder btw.
–       De ondernemer heeft een eenmanszaak en u bent een kleine ondernemer.
–       U als kleine ondernemer voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de BTW, Bijvoorbeeld het regelmatig boeken van de ontvangsten en het
bewaren van uw administratie.
–       Uw bedrijf is in Nederland gevestigd (dit geldt niet als de buitenlandse ondernemer uitsluitend in Nederland werkzaamheden verricht).

GEEN KOR WEL INKOMSTENBELASTING

Bij het opstellen van het ZZP jaarverslag en / of ZZP aangifte inkomstenbelasting, moet het voordeel bij de winst worden opgeteld. De BTW hoeft de ondernemer niet te betalen, maar wel de winstbelasting daarover.

BEREKENING KOR

Hoe groot de belastingvermindering is, hangt af van het btw-bedrag dat u in een jaar zou moeten betalen.

Hoeveel BTW zou u per jaar moeten betalen? Hoeveel vermindering voor kleine ondernemers kunt u krijgen?
Meer dan € 1.883 Geen vermindering
€ 1.883 of minder, maar meer dan € 1.345 Vermindering van te betalen btw:
2,5 x (€ 1.883 – (btw-bedrag))
€ 1.345 of minder Vermindering is gelijk aan het btw-bedrag.
U hoeft dus geen btw te betalen.

Aan het eind van het kalenderjaar of boekjaar berekenen wij voor u de vermindering van btw voor kleine ondernemers. Maar als wij per kwartaal aangifte doen, dan kunnen wij op elke aangifte van het jaar al een voorlopige vermindering toepassen. De voorwaarde is dat u voor dat jaar recht hebt op vermindering.

U moet voorzichtig wezen met de voorlopige vermindering. Als u het bedrag van de voorlopige vermindering te hoog vaststelt, moet u over het laatste kwartaal extra veel aangeven en betalen ! Daarom is het beter niet het maximale bedrag van de vermindering toe te passen.

Als u in de loop van het jaar een onderneming begint of beëindigt of een bedrijf overneemt, hebt u als ZZPér recht op de volledige vermindering van de kleine ondernemers regeling.

 

Wilt u meer weten over de KOR regeling? Wij helpen u graag.