06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Kasadministratie

De kasadministratie is de 1e vastlegging van een deel van de dagelijkse ZZP activiteiten op financieel gebied. Veel financiële zaken worden immers contant afgehandeld. Het is daarom van groot belang dat de kasadministratie op juiste wijze wordt gevoerd én bewaard. De kasadministratie is in de onderneming als het ware de basis van de administratie.

Kasadministratie Belastingdienst

De Belastingdienst hecht grote waarde aan het voeren van een juiste kasadministratie. Een groot deel van de correcties die door de Belastingdienst wordt aangebracht in de winstberekening van ondernemingen komt door een onjuiste of onvolledige kasadministratie.

In de verschillende belastingwetten is niet vastgelegd hoe een kasadministratie er uit moet zien. De kasadministratie kan bestaan uit een kasboek maar ook uit losse kasbladen.

Eisen Kasadministratie

In de praktijk zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd waaraan een goede kasadministratie voldoet;

  • alle contante financiële handelingen moeten worden geboekt;
  • de boekingen dienen regelmatig en op de juiste datum plaats te vinden;
  • de kasadministratie dient regelmatig te worden “afgesloten”(= bepalen van het administratieve kassaldo);
  • de boekingen van met name de uitgaven moeten worden gedekt door bonnen, facturen;
  • contante ontvangsten en ontvangen cheques worden apart geboekt in de kasadministratie.

Kasadministratie essentieel bij contante geldstromen ZZP

Kasadministratie omgekeerde bewijslast

Een ondernemer die te maken heeft met veel contante ontvangsten en uitgaven moet een goede kasadministratie bijhouden. Anders vindt omkering van de bewijslast plaats omdat niet is voldaan aan de administratieverplichting, zo blijkt uit een uitspraak van de rechter in Amsterdam. Met andere woorden, u als ondernemer moet bewijzen als de belastingdienst zegt dat er gerommeld is met de kasadministratie.

Voorbeeld aansprakelijkheid ZZP kasadministratie

De ondernemer houdt zich bezig met de bemiddeling bij de (ver)huur van woningen. Hij ontvangt hiervoor een vergoeding. Daarnaast ontvangt hij vergoedingen voor het gebruik van zijn woon- en bedrijfsadres als inschrijfadres voor diverse bedrijven. Ook verricht hij diverse werkzaamheden, zoals het verwerken van de ontvangen post van de op zijn adres ingeschreven bedrijven.

Navorderingsaanslag ZZP

De ondernemer hield geen kasboek bij met een boeking van alle contante ontvangsten en uitgaven op de juiste datum. De inspecteur komt er achter dat hij zijn inkomsten niet volledig heeft verantwoord. Gevolg is de in geschil zijnde navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 2001 met een vergrijpboete. De ondernemer komt uiteindelijk in hoger beroep.

ZZP Boekhouding achteraf opgesteld

Hof Amsterdam beslist dat de administratie van de ondernemer ernstige gebreken vertoont. Met name van belang is dat de ondernemer geen (dagelijks) kasboek bijhield waarin alle ontvangsten en uitgaven werden geboekt. Het door hem overgelegde kasboek is achteraf door zijn boekhouder opgesteld. In een onderneming, waar het merendeel van de transacties per kas wordt verricht, vormt de kasadministratie een essentieel onderdeel van de administratie.

Vergrijpboete terecht

Het hof vindt het terecht dat omkering van de bewijslast plaatsvindt waarbij de ondernemer moet bewijzen dat hij minder omzet heeft geboekt dan de schatting van de inspecteur. Hij slaagt er niet in aan te tonen dat de door de inspecteur gemaakte schatting van zijn belastbare inkomen onjuist is. De vergrijpboete van 25% is in dit geval passend en geboden. Het hoger beroep is ongegrond.

Bijlagen:

    • <href=”http: www.pleinplus.nl=”” algemeen=”” toonbijlage.asp?id=”9918″”>Hof Amsterdam MK IV, 5 november 2009, nr. 08/01012 (54.50 KB)

 

    [ Bron: Redactie Plein+ ]</href=”http:>