06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

ZZP Inbreng BV – Nieuwe BV

Het oprichten van een BV onderneming kan plaatsvinden met inbreng van geld, onroerende goederen en roerende goederen. Hieraan zijn verschillende eisen door de belastingdienst met vergaande juridische en fiscale consequenties.

Geruisloze inbreng – Inbreng BV

De geruisloze overgang / geruisloze inbreng is een doorschuif principe. Een geruisloze inbreng is een overgang zonder afdracht van inkomstenbelasting. De belastingclaim over de meer waarden en goodwill wordt verplaatst naar de ZZP BV. De inkomstenbelastingclaim wordt omgezet in een vennootschapsbelastingclaim.

De activa en passiva moeten tegen dezelfde ‘oude’ boekwaarden worden ingebracht in de inbreng BV.
Er zijn twee voorwaarden waar aan voldaan moet worden:

  • Voor het toepassen moet toestemming verkregen worden van de belastingdienst.
  • De oprichters ( als er sprake is van een maatschap, VOF of Commanditaire vennootschap ) moeten geheel of bijna geheel in dezelfde verhouding gerechtigd zijn tot het vermogen van de BV zoals van de omgezette onderneming.

Doordat de ‘oude’ boekwaarden worden ingebracht, zullen de stille reserves en goodwill niet op de fiscale balans komen te staan van de nieuwe ZZP BV.

Ruisende inbreng – Inbreng BV

Bij een ruisende overgang BV – ruisende inbreng BV wordt er gelijk afgerekend met de belastingdienst. De IB-onderneming wordt gestaakt en over de aanwezige meerwaarde / stille reserves en goodwill wordt belasting betaald.

Het voordeel van de ruisende overgang is dat de aanwezige ZZP bedrijfsgoederen zoals voorraad, gebouwen en machines tegen de werkelijke waarde ingebracht worden in de nieuwe Inbreng BV en er dus ook over de werkelijke waarde afgeschreven kan worden. Het nadeel van de ruisende overgang is het ZZP banksaldo – kassaldo. Stel dat er afgerekend moet worden over een meerwaarde van € 80.000 van het bedrijfspand, terwijl het pand gewoon meegaat in de nieuwe BV. Deze overwinst is op papier wel aanwezig, maar niet in geld op de bank – in de kas. Doordat er wel belasting betaald moet worden, kan er dus een banktekort – ZZP kastekort ontstaan.

Om deze problematiek op te vangen is er een faciliteit: de geruisloze overgang.

Consequentie inbreng BV

Het verschilt per situatie of er gekozen wordt voor Ruisende inbreng of Geruisloze inbreng. Een van de belangrijkste punten is de hoogte van de aanwezige stille reserves en goodwill. De geruisloze inbreng kent meer beperkingen, maar biedt wel uitkomst tegen een liquiditeitstekort. De ruisende inbreng kent eigenlijk geen beperkingen, maar er moet wel gelijk belasting betaald worden.