06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Handelsnamen – meerdere eenmanszaken

Handelsnamen gebruiken

Een handelsnaam is een naam waarmee u als ZZP ondernemer naar buiten treedt én de naam die u inschrijft in het Handelsregister. Uw bedrijf kan meerdere handelsnamen inschrijven. Het hebben van meerdere handelsnamen komt overeen met meerdere ZZP eenmanszaken.

Eisen gebruik handelsnaam

Er zijn verschillende eisen aan het gebruik van een ZZP handelsnaam; Een handelsnaam moet onderscheidend zijn, Een ZZP handelsnaam mag niet misleidend of verwarrend zijn, Het handelsnaam mag geen bestaand merk zijn

Meerdere eenmanszaken

Een ondernemer kan niet meerdere ZZP eenmanszaken hebben. Een eenmanszaak kan wel meerdere handelsnamen gebruiken waardoor het lijkt dat er meerdere eenmanszaken zijn. Er kunnen meerdere vestigingen, websites, huisstijlen, gehanteerd worden.

Boekhouding meerdere eenmanszaken

Het is mogelijk om voor elke handelsnaam een ( meerdere eenmanszaken ) eigen boekhouding te voeren. Aan de verkoopzijde, zijn verschillende kasadministraties en factureringsprogramma’s mogelijk. Voor elke handelsnaam kan een factuur gemaakt worden met eigen handelsnaam factuurnummering en handelsnaam factuuropmaak. Daarnaast zijn er 2 soorten eenmanszaak inkopen. Inkopen die betrekking hebben op elke handelsnaam apart maar ook inkopen of kosten die algemeen zijn. Er zijn verschillende eisen die gesteld worden aan het voeren van een boekhouding meerdere eenmanszaken. Bel ons voor meer informatie en begeleiding.