06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

FOR FISCALE OUDEDAGSRESERVE

De Fiscale oudedagsreserve is een bedrag dat een ZZP ondernemer, apotheker, therapeut, mag reserveren, mag sparen voor de oudedagsvoorziening. Over dat bedrag wordt voorlopig geen belasting betaald. De winst uit onderneming wordt verlaagd.

Misbruik FOR Fiscale Oudedagsreserve

De FOR wordt door veel boekhoud kantoren misbruikt om de ZZP winstbelasting te verlagen. De ondernemer zet het bedrag niet apart op een rekening maar geeft dit uit. Daar is de FOR niet voor bedoeld. De belastingdienst kan op enig moment constateren dat er wel een reservering is opgebouwd maar dat het geld niet aanwezig is. Vervolgens wordt de totale fiscale oudedagsreserve, wat opgebouwd is in 5, 10 of zelfs 20 jaar, in 1 jaar gecorrigeerd, met rente en boete van minimaal 25% tot 100%. De belastingaanslag kan dermate hoog zijn dat dit kan leiden tot het faillissement, net voor het pensioen.

Fiscale voordelen Fiscale Oudedagsreserve

De meeste ondernemers, apothekers, vrije beroepen, maken gebruik van de zelfstandigen vergoeding. Hierdoor wordt meestal tussen de 10% en 20% winst belasting betaald. Veel ZZP ondernemers realiseren zich niet dat het bedrag aan winstbelasting, veel lager is als de inkomstenbelasting in loondienst. De fiscale voordelen per jaar zijn niet hoog. Na het afsluiten van de bedrijfsactiviteiten, kan van het pensioen genoten worden. De opgebouwde fiscale oudedagsreserve wordt dan belast met 30% a 42% inkomsten belasting.

Voorwaarden Fiscale Oudedagsreserve

Er zijn verschillende voorwaarden die gesteld worden aan de FOR
–       U bent zelfstandige ondernemer ( eenmanszaak )
–       Er wordt winst uit onderneming gemaakt
–       U als ZZP’er heeft recht op zelfstandigen aftrek
–       Er mag 1 oudedagsreserve worden opgebouwd
–       De Hoogte van de fiscale oudedagsreserve moet worden vermeld op de balans
–       Het bedrag van de FOR mag niet hoger zijn dan het eigen vermogen

Aandachtspunten FOR

Na verloop van tijd, kan er een aanzienlijke FOR zijn opgebouwd. Het eigen vermogen kan in een bepaalde afnemen. Als het eigen vermogen lager is, wordt dan de FOR, dan moet de FOR worden gecorrigeerd. Dit heeft nadelige fiscale gevolgen