06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Fiscale eenheid

Er zijn verschillende soorten Fiscale eenheid;
–       Fiscale eenheid inkomstenbelasting – fiscaal partnerschap ( particulieren )
–       Fiscale eenheid Vennootschapsbelasting
–       Fiscale eenheid BTW

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Op verzoek van een ondernemer kan een moedermaatschappij samen met een of meer dochtermaatschappijen aangemerkt worden als een fiscale eenheid. Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de dochtermaatschappij opgeteld bij de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan (ook niet fiscaal), maar is niet meer zelfstandig belastingplichtig.

Voordeel Fiscale eenheid VBP

Een voordeel van een fiscale eenheid VPB is dat de verliezen van een maatschappij kunnen worden verrekend met de winsten van een andere maatschappij uit dezelfde groep.

Voorwaarden fiscale eenheid VPB

Voor het vormen van een fiscale eenheid VBP gelden voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat de moedermaatschappij 95% of meer van de aandelen van de dochtermaatschappij moet bezitten. Daarnaast moeten de moeder- en de dochtermaatschappij:

  • dezelfde winstbepalingen hanteren
  • feitelijk gevestigd zijn in Nederland
  • dezelfde boekjaren hebben

 

Vennootschapsbelasting

De Belastingdienst onderscheidt bedrijven van natuurlijke personen. Natuurlijke personen doen aangifte inkomstenbelasting, lichamen (bedrijven en organisaties) doen aangifte vennootschapsbelasting.

Lichamen, B.V. – N.V.

Lichamen betalen vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag. Dit is de belastbare winst in een boekjaar, min met de aftrekbare verliezen. Voorbeelden van lichamen zijn; vennootschappen met een aandelenkapitaal en coöperaties.:

  • naamloze vennootschap (nv)
  • besloten vennootschap (bv)

 

Stichtingen VPB en verenigingen VPB

Ook stichtingen en verenigingen moeten in bepaalde situaties vennootschapsbelasting betalen, namelijk als zij een soort van onderneming drijven. Bedrijven die in Nederland zitten zijn binnenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn bedrijven die uit Nederland inkomen krijgen, maar in het buitenland zijn gevestigd.

VPB – Belasting in Nederland

Om te bepalen of een onderneming voor de belastingdienst in Nederland is gevestigd, is afhankelijk van:

  • de plaats waar de leiding is gevestigd
  • de plaats waar de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt
  • de plaats van het hoofdkantoor

Bedrijven die zijn opgericht naar Nederlands recht worden volgens de Wet op de vennootschapsbelasting geacht in Nederland te zijn gevestigd.