06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Fiscale eenheid

Er zijn verschillende soorten Fiscale eenheid;
–       Fiscale eenheid inkomstenbelasting – fiscaal partnerschap ( particulieren )
–       Fiscale eenheid Vennootschapsbelasting
–       Fiscale eenheid BTW

Fiscale eenheid BTW

Bij een fiscale eenheid van ZZP bedrijven, worden meerdere ondernemingen samen gezien als 1 ondernemer voor de btw. Een fiscale eenheid bestaat meestal uit een moedermaatschappij en 1 of meer dochtermaatschappijen.

Gevolgen Fiscale eenheid BTW

Als uw bedrijf een fiscale eenheid vormt, heeft dit gevolgen voor de btw. De fiscale eenheid doet één btw-aangifte voor alle ondernemingen te samen. Ook betaalt een fiscale eenheid géén btw over leveringen van goederen en diensten tussen de ondernemingen.

Voorwaarden fiscale eenheid

De ZZP onderneming kan voor de btw een fiscale eenheid vormen als deze in financieel, organisatorisch en economisch met elkaar verbonden zijn. Ook moeten de ondernemingen zelfstandige ondernemingen zijn en in Nederland gevestigd zijn. Er zijn ook mogelijkheden dat een van de ondernemingen in het buitenland gevestigd is maar samen toch een fiscale eenheid vormen.

–       Financiële verwevenheid – fiscale eenheid
Ondernemingen zijn financieel verweven als meer dan 50% van de aandelen van elk van de ondernemingen, direct of indirect, in dezelfde handen is. Dat is het geval bij moeder-dochter en/of holding BV. Maar ook als het 2 of meer zelfstandige BV zijn met 1 aandeelhouder, een natuurlijke persoon, directeur.

Bij stichtingen kan ook sprake zijn van fiscale eenheid als er sprake is als de financiële positie van de ene stichting rechtstreeks afhankelijk is van de andere stichting. Of als de financiële handelingen van de ene stichting rechtstreeks van invloed zijn op de andere stichting.

–       Organisatorische verwevenheid – fiscale eenheid BTW
Ondernemingen zijn organisatorisch met elkaar verweven als zij onder één overkoepelende leiding staan die als eenheid opereert. De leiding per afzonderlijke onderneming moet hieraan ondergeschikt zijn.

–       Economische verwevenheid – fiscale eenheid BTW
Ondernemingen zijn economisch met elkaar verweven in de volgende situaties:
–       De ondernemingen hebben in hoofdzaak hetzelfde economische doel. Bijvoorbeeld dezelfde klantenkring.
–       Onderneming A oefent voor meer dan 50% activiteiten uit voor onderneming B. Bijvoorbeeld als een werkmaatschappij producten afzet via een verkoopmaatschappij.

Rechtsvorm Fiscale eenheid

U kunt een fiscale eenheid vormen met iedere rechtsvorm, bijvoorbeeld B.V., stichting of vereniging. Een fiscale eenheid met natuurlijke personen (eenmanszaak, maatschap, VOF ) is niet mogelijk.

Aanvraag fiscale eenheid – Vaststellen fiscale eenheid

De ondernemer kan een verzoek indienen voor het vormen van een fiscale eenheid. De belastingdienst kan ook, zonder uw toestemming, eisen dat uw ondernemingen een fiscale eenheid vormen. Soms met terugwerkende kracht.