06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Factureren

Factureren – Factuuropmaak

De belastingdienst stelt verschillende eisen aan uw factuur. Een kort overzicht:

  • Uw naam, adres en btw-nummer
  • Uw KvK-nummer (als u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)

 

  • Een uniek volgnummer bijvoorbeeld 2010-001 / 2010-002
  • De datum waarop de factuur gemaakt is

 

  • De naam en het adres van uw afnemer / klant
  • De datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd

 

  • Het aantal geleverde goederen of diensten
  • Een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd,

 

 • Het btw-tarief dat u in rekening brengt
 • Het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw,
 • Het btw-bedrag in euro’s

 

Factureren – Wie zijn verplicht te factureren

U maakt een factuur op voor alle goederen en diensten die u levert aan andere ondernemers. Ook rechtspersonen die geen ondernemer zijn, stuurt u een factuur. Dit zijn bijvoorbeeld gemeenten, verenigingen en stichtingen.

Factureren –Wie zijn NIET verplicht te factureren

De volgende ondernemers hoeven geen facturente maken die aan alle eisen voldoen:

  • Ondernemers in taxivervoer en openbaar vervoer
  • Ondernemers in de horeca

 

  • Ondernemers die vrijgestelde goederen of diensten leveren
  • Bent u gedeeltelijk vrijgesteld, dan moet u voor de belaste goederen of diensten wel factureren

 

  • Ondernemers die vallen onder de landbouwregeling of de veehandelsregeling,/li>
  • Ondernemers die hebben afgesproken dat de afnemer de factuur maakt (bijvoorbeeld bij veilingen)

 

 • Ondernemers van wie bij een executoriale verkoop goederen worden verkocht
  U blijft dan leverancier van die goederen. Degene die de verkoop organiseert, kan namens u de facturen maken. De btw op die facturen geeft u op de normale manier aan
 • Ondernemers die tabaksfabrikaten leveren
  Als u toch een factuur maakt, mag u daarop geen btw vermelden.