06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

DGA Loon

Wanneer DGA Loon

Een gebruikelijk ( verplicht ) DGA loon is van toepassing op directeuren van een B.V. die tevens 5% of meer van de aandelen bezitten.

Hoogte DGA Loon

De belastingdienst wijzigt elk jaar de hoogte van het DGA loon. In 2010 is deze gesteld op 41.000,– euro per jaar.

DGA Loon is niet verplicht

Het DGA loon is niet in alle situaties verplicht. Indien de winst van een B.V. voor aftrek van een DGA loon, lager is dan 41.000,–, dan kan de ondernemer een loon uitkering die gelijk is aan de winst. Er zijn zelfs situaties dat het DGA loon lager kan zijn is dan de totale winst.

Hoge winst, hoog DGA loon

Indien de B.V. een hoge winst behaalt, voor aftrek van het DGA loon, bijvoorbeeld 100.000,– euro, dan verplicht de belastingdienst om minimaal 70% van de winst, op te nemen als DGA loon. Dit geldt ook indien de DGA met minder loon genoegen zou willen nemen. Bijvoorbeeld als de ondernemer met een loon van 50.000,– euro goed kan leven, dan eist de belastingdienst dat er minimaal inkomstenbelasting wordt geheven en betaald als ware er een inkomen van 70% x 100.000,– winst = 70.000,–.