06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

BTW verlegd

VERLEGDE BTW ZZP’er

Bij de verleggingsregeling is de btw verlegd van de leverancier naar de afnemer. De leverancier, bijvoorbeeld U, brengt geen BTW in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten van hem afneemt. De leverancier vermeldt de vergoeding waarover de btw is verlegd in zijn btw-aangifte. De afnemer vermeldt de vergoeding en de btw die naar hem is verlegd in zijn btw-aangifte.

WANNEER VERLEGDE BTW

De BTW verleggingsregeling kan toegepast worden bij:

  • zaken doen met het buitenland
  • onder aanneming en personeel uitlenen
  • afval en oude materialen

VERLEGDE BTW kan ook bij:

  • ontroerende zaken
  • verkoop van goud
  • overdragen van CO2-emissierechten
  • executieverkopen

Bij onder aanneming en uitlening van personeel geldt de BTW
verleggingsregeling in de sectoren:

  • bouw en scheepsbouw
  • confectie-industrie
  • schoonmaakbedrijven

BTW VERLEGD OP DE ZZP FACTUUR

Verlegt u als ondernemer de BTW naar een andere ondernemer, dan brengt u geen btw in rekening, maar zet u op de factuur ‘BTW VERLEGD‘. Let op, Verlegd wordt met een D geschreven. Daarnaast kan het BTW NUMMER van uw klant op uw factuur vermeld worden.

Gezocht boekhouder BTW verlegd

Boekhouder gezocht BTW verlegd. BTW verlegd is een belangrijk aspect bij de zelfstandige ondernemer. Voor gezocht boekhouder BTW verlegd bent u bij het juiste adres. Bel ons voor boekhouder gezocht.

Maar ook boekhouder gezocht zelfstandigen aftrek of gezocht boekhouder zelfstandigen aftrek kunnen wij u adviseren.

Als u bent ingeschreven bij de KvK en wellicht bij de belastingdienst, dan wil dat nog niet zeggen dat u een zelfstandige ondernemer bent, daarom boekhouder gezocht BTW verlegd. U bent ondernemer als u zelfstandig werkzaamheden uitvoert en daar inkomsten uit hebt. administratiekantoor gezocht BTW verlegd. De belastingdienst stelt veel eisen en wijzigt deze geregeld. Daarom gezocht boekhouder BTW verlegd. Wij zijn niet alleen een administratie kantoor maar geven advies en begeleiding.

VERLEGDE BTW over totaal bedrag

De ZZP’er verlegt BTW over het totaal bedrag. Naast de uren, geldt dit ook voor materialen, gereedschappen, KM vergoeding.

 

VERLEGDE BTW PARTICULIEREN

De BTW verleggingsregeling is alleen van toepassing als de ondernemer werkzaamheden verricht voor andere bedrijven. Voor werkzaamheden aan particulieren wordt altijd MET BTW berekend. Er zijn veel ondernemers die zowel aan andere bedrijven als aan particulieren leveren. Houdt rekening met het opstellen van de factuur.

BTW INGEKOCHTE GOEDEREN en VERLEGDE BTW

Een ZZPér kan de BTW op zijn ingekochte goederen ontvangen van de belastingdienst middels de BTW aangifte. Indien dezelfde goederen, met winst, worden doorverkocht aan een andere ondernemer, kan dit met VERLEGDE BTW. Er zijn situaties dat de belastingdienst stelt dat de ondernemer de BTW op ingekochte goederen NIET mag terugvragen, mag ontvangen. Dit vindt vooral plaats bij Stichtingen, Verenigingen maar ook bij EENMANSZAKEN. Wij kunnen de ondernemer helpen om dit risico te verlagen.

 

Wilt u meer informatie over verlegde btw? Neem contact met ons op wij helpen u graag!