06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

BTW aangifte

 

Om aangifte te doen van de BTW moet u de betaalde en ontvangen BTW berekenen. Ook moet u weten wanneer u BTW-aangifte moet doen. Zijn er speciale regelingen binnen de omzetbelasting, waar u rekening mee moet houden?

U berekent BTW over de totale vergoeding voor de levering van een goed of dienst aan een afnemer. Om BTW-aangifte te doen, telt u al deze in rekening gebrachte BTW-bedragen bij elkaar op. Ook telt u alle BTW-bedragen op die u heeft betaald (voorbelasting). De omzetbelasting is dan het verschil tussen de voorbelasting en de in rekening gebrachte BTW. Als de voorbelasting hoger is dan het ontvangen BTW-bedrag, krijgt u geld terug.

Wanneer BTW-aangifte?

 

 

Voor de omzetbelasting bent u verplicht elektronisch aangifte te doen. Dit kan op drie manieren:

 

 

 

  • via de website van de belastingdienst
  • met uw aangifte- of administratiesoftware
  • door uw accountants- of administratiekantoor

Het normale aangiftetijdvak is een kwartaal. U kunt op verzoek ook per maand BTW-aangifte doen en als u meer dan 7.000 euro BTW per kwartaal moet betalen, dan bent u dit zelfs verplicht.
Dit bedrag wordt per 1 januari 2009 verhoogd naar 15.000 euro. Als u onder de kleine-ondernemersregeling valt, dan mag u eens per jaar BTW-aangifte doen.
Uw BTW-aangifte moet binnen een maand na afloop van het tijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn.

Gezocht boekhouder BTW aangifte

Boekhouder gezocht BTW aangifte. BTW aangifte is een belangrijk aspect bij de zelfstandige ondernemer. Voor gezocht boekhouder BTW aangifte bent u bij het juiste adres. Bel ons voor boekhouder gezocht. Maar ook boekhouder gezocht zelfstandigen aftrek of gezocht boekhouder  zelfstandigen aftrek kunnen wij u adviseren.

Als u bent ingeschreven bij de KvK en wellicht bij de belastingdienst, dan wil dat nog niet zeggen dat u een zelfstandige ondernemer bent, daarom boekhouder gezocht BTW aangifte. U bent ondernemer als u zelfstandig werkzaamheden uitvoert en daar inkomsten uit hebt. Gezocht boekhouder BTW aangifte. De belastingdienst stelt veel eisen en wijzigt deze geregeld.

Daarom gezocht boekhouder BTW aangifte. Wij zijn niet alleen een administratie kantoor maar geven advies en begeleiding, administratiekantoor gezocht

Zelf BTW-aangifte doen of uitbesteden

 

Heeft u een overzichtelijke administratie dan is de BTW-aangifte eenvoudig zelf te doen. Het kost u dan elk kwartaal een uurtje van uw tijd om langs elektronische weg de BTW-aangifte te volbrengen. Zijn er speciale regelingen bij u van toepassing of zit de administratie ingewikkelder in elkaar, dan kunt u de klus beter aan uw accountant of administrateur overlaten.