06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Bijtelling

Indien de auto meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt wordt, eist de Belastingdienst een bijtelling privé gebruik.
Voor de bijtelling hanteert de Belastingdienst 4 tarieven:

–       0% bijtelling van de waarde van de auto, voor auto’s met een CO2 uitstoot van 0 gram per kilometer.

–       14% bijtelling van de waarde van de auto, voor diesel auto’s met een CO2 uitstoot van maximaal
95 gram per km.
14 % bijtelling van de waarde van de auto, voor benzine en LPG auto’s met een CO2 uitstoot van
maximaal 110 gram per km.

–       20% bijtelling van de waarde van de auto, voor diesel auto’s met een CO2 uitstoot van maximaal 116
gram per km.
20% bijtelling van de waarde van de auto, voor benzine en LPG auto’s met een CO2 uitstoot van
maximaal 140 gram per km.

–       25% bijtelling van de waarde van de auto, voor alle andere auto’s.

Onder de waarde van de auto wordt verstaan:

–       Personenauto: de oorspronkelijke catalogusprijs inclusief btw en bpm
–       Bestelauto’s: de oorspronkelijke catalogusprijs inclusief btw en vanaf 1 juli 2005 ook de bpm

 

Bijtelling, werkelijke kosten lager dan bijtelling

Zijn de werkelijke kosten van de auto lager dan de berekende bijtelling, dan wordt de hoogte van de bijtelling verlaagd tot de werkelijke kosten.

BTW correctie bijtelling

Door de bijtelling worden de werkelijke autokosten gecorrigeerd. Een groot deel van de autokosten wordt wel in de boekhouding opgenomen maar aan het einde van het boekjaar, gecorrigeerd, verlaagd. De BTW die betaald is over de autokosten, wil de belastingdienst terug ontvangen. Het corrigeren van de BTW CORRECTIE BIJTELLING wordt meestal vergeten en dit kan een aanzienlijke BTW correctie zijn. Bij de maandelijkse BTW aangifte of BTW aangifte per kwartaal, wordt meestal alle BTW teruggevraagd, ook over de auto kosten. Aan het einde van het boekjaar vindt een BTW correctie berekening plaats middels een suppletie aangifte. De BTW die eerst per periode werd ontvangen van de belastingdienst, mag nu worden terugbetaald. Indien wij de BTW aangifte verzorgen voor de ondernemer, dan wordt meestal rekening gehouden met de BTW CORRECTIE BIJTELLING. De autokosten worden niet of gedeeltelijk meegenomen in de BTW berekeningen. Dit houdt in dat de ondernemer geen groot bedrag aan BTW zal moeten betalen aan het einde van het jaar.

Berekening bijtelling auto

De bijtelling van de auto wordt berekend over de waarde van de auto. Aangezien een auto uit verschillende componenten bestaat, het basis model met allerlei aanpassingen en er allerlei belastingen geheven worden, kan het onduidelijk zijn waarover nu precies bijtelling wordt berekend.
Berekening bijtelling;
Netto catalogusprijs + accessoires aangebracht door dealer ( voor aanvraag kenteken ) + BTW + BPM = bedrag waarover bijtelling wordt berekend.

Berekening bijtelling oude auto

Voor auto’s ouder dan 15 jaar, wordt de bijtelling berekend over de waarde in het economische verkeer. Let hierbij op dat de belastingdienst uw auto meestal hoger inschat dan u dat zou doen.

Berekening bijtelling geïmporteerde auto

Voor geïmporteerde auto’s geldt dat de bijtelling wordt berekend over de NEDERLANDSE Catalogus waarde op het moment dat de auto voor het eerst in gebruik werd genomen in het buitenland.

Bijtelling bij meer dan 1 auto

Het kan zijn dat er meer dan 2 auto’s ter beschikking staan. Als er meer dan 500km per jaar privé gereden wordt, dan is er sprake van bijtelling. Vindt de ondernemer dat er minder dan 500 km per jaar privé gereden wordt, dan moet hij een kilometer registratie overleggen. De bijtelling vindt plaats over de auto met de hoogste waarde. Indien er in het gezin 2 personen zijn met een rijbewijs, of 3 personen, dan vindt er bijtelling plaats over 2 respectievelijk 3 auto’s met de hoogste waarde. Voor meer informatie betreffende over hoeveel auto’s er bijtelling berekend moete worden; Belastingdienst/Oost/Landelijk Coördinatiecentrum Auto, postbus 843, 7600 AV Almelo.

Collectieve afspraken bijtelling belastingdienst

Het is mogelijk om voor werknemers tegelijk een afspraak te maken over het privé gebruik van de auto’s met de belastingdienst. Er kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat; privé gebruik niet is toegestaan, dat dit door de werkgever gecontroleerd wordt. Hierdoor is een kilometer registratie niet noodzakelijk.

Bijtelling en laag salaris

Er zijn situaties waarin de werknemer of werkgever geen, of weinig loon krijgt. Bijvoorbeeld bij onbetaald verlof of dat de BV de lening aan de DGA terug betaald. Over het privégebruik moet wel loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaald worden. Er zijn 2 mogelijkheden om de werknemer te laten betalen;

–       Verrekening met het netto salaris dat ontvangen wordt na het onbetaalde verlof. Dat houdt in dat het
netto loon dan lager wordt.
Tevens wordt deze belasting gezien als een schuld van de werknemer aan de werkgever.
Daarvoor moet een lening worden opgesteld met de werknemer.
De rente die de werknemer betaald wordt ook weer gezien als loon.
–       Het bedrag wordt niet verhaald op de werknemer. Het bedrag is loon en dit voordeel moet omgerekend
worden naar een bruto loon. BRUTEREN

Bijtelling – verklaring géén privégebruik auto

Een verklaring géén privégebruik auto is niet verplicht maar kan aangevraagd worden bij de belastingdienst.

 

Heeft u hulp nodig bij de bijtelling berekening? Wij helpen u graag