06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

BEWAARPLICHT ZZP BOEKHOUDING onroerende zaken

Bewaren administratie; De ondernemer is verplicht om gegevens over onroerende zaken – bedrijfspand / grond – minimaal 10 jaar te bewaren.

BEWAARPLICHT ADMINISTRATIE

Iedere ZZP ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens door de belastingdienst. Deze gegevens moet u in ieder geval bewaren:

  • het grootboek
  • debiteuren- en crediteurenadministratie
  • voorraadadministratie
  • in- en verkoopadministratie
  • loonadministratie

De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven. Na deze termijn vraagt de belastingdienst deze gegevens niet meer bij u op.

ZZP BEWAARPLICHT ELEKTRONISCHE BOEKHOUDING

De fiscale bewaarplicht van 7 en 10 jaar geldt ook voor elektronische versies, zoals diskettes, cd’s, dvd’s, microfilms enzovoort

Bewaren administratie = van groot belang

Software programma’s Bewaarplicht boekhouding

Bij het opslaan van gegevens in een boekhoud programma, salaris programma maar ook in Microsoft Word – Exel, moet u er als ondernemer voor zorgen dat de gegevens 7 tot 10 jaar beschikbaar zijn. Indien u met een oud software programma werkt en u gaat over op een nieuw systeem, dan moet dat oude programma, nog wel 7 tot 10 jaar functioneren. De ZZP ondernemer moet daarvoor zorgen.

Bewaarplicht administratie ook ná 7 of 10 jaar

De belastinginspecteur kan de boekhouding van 5 jaar geleden controleren. Indien hij een vraag heeft over bijvoorbeeld de aankoop van een auto, inventaris of computers van 4 jaar daarvoor, dan moet de ondernemer die overleggen. Inmiddels zijn er 9 jaren verstreken en het bewaartermijn is 7 jaar. Echter de bewijslast ligt bij u. Indien de belastinginspecteur stelt dat er een correctie moet plaatvinden over het boeken van de auto of pand, dan gebeurd dat gewoon. Immers u heeft de administratie laten vernietigen en kan het tegendeel niet meer bewijzen.