06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Bedrijfspand huren

Huren van een pand geheel voor de onderneming

Indien u een pand huurt dat volledig voor de onderneming gebruikt wordt kunt u alle kosten zoals huur, energie, schoonmaak en inrichtingskosten etc. aftrekken van uw omzet. Waardoor de winst lager wordt en u dus minder winstbelasting hoeft te betalen.

Huren van een pand gedeeltelijk als woning en gedeeltelijk voor de onderneming

Indien u een pand huurt dat deels als woning en deels als bedrijfsruimte wordt gebruikt kunt u gebruik maken van het onderstaande schema:

Indien u volgens het bovenstaande schema kosten van de werkruimte af mag trekken stelt u eerst vast welk gedeelte van de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn voor de werkruimte. De kosten die gemaakt zijn voor de werkruimte mogen worden afgetrokken van uw omzet. Ook de eventueel betaalde btw over deze kosten mag worden afgetrokken als voorbelasting. Omdat deze materie erg complex is en bijna jaarlijks verandert adviseren wij contact met ons op te nemen voor verdere uitleg. Wij helpen u graag!

Privé pand of bedrijfspand?

Als u een pand in bezit heeft is het noodzakelijk om vast te stellen of het pand uw privé eigendom is, of dat het pand een bedrijfspand is en dus op de balans van uw onderneming staat.

Stel dat het pand tot uw onderneming behoort en het in waarde stijgt. Dan wordt die waardestijging als winst gezien en zult u daar winstbelasting over moeten betalen. Vaak wordt er bijgehouden een ‘afschrijving gebouwen’. Dit is echter niet verplicht en in onze ogen zelfs niet voordelig!

Eigen pand als bedrijfspand

Als het pand uitsluitend wordt gebruikt voor de onderneming moet de waarde van het pand volledig op de balans komen te staan.

Indien het pand op de balans staat mag u alle kosten die gemaakt worden i.v.m. het pand aftrekken van de omzet.

Gedeeltelijk privé en gedeeltelijk zakelijk

Indien het pand wordt gebruikt voor privé en zakelijk dan wordt het zakelijke deel behandelt als zakelijk deel, over dat gedeelte kunnen de gemaakte kosten afgetrokken worden van de omzet.

Omdat deze materie erg complex is en bijna jaarlijks verandert adviseren wij contact met ons op te nemen voor verdere uitleg. Wij helpen u graag!