06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Afschrijving

Afschrijving Afschrijving betekend een waardedaling van een bedrijfsmiddel over een bepaalde periode. Het verminderen van de waarde van een auto, bureau of computer. Er wordt afschrijving toegepast om de slijtage door het gebruik tot uitdrukking te brengen. Deze...

Urencriterium

URENCRITERIUM zelfstandigen aftrek ZZP Om voor de zelfstandigen aftrek in aanmerking te komen, moet de ondernemers aan verschillende eisen voldoen. Een van de eisen is het urencriterium. Zelfstandige ondernemers moeten minimaal 1225 uur per jaar werkzaam zijn....

Fiscale ouderdags reserve FOR

FOR FISCALE OUDEDAGSRESERVE De Fiscale oudedagsreserve is een bedrag dat een ZZP ondernemer, apotheker, therapeut, mag reserveren, mag sparen voor de oudedagsvoorziening. Over dat bedrag wordt voorlopig geen belasting betaald. De winst uit onderneming wordt verlaagd....

Fiscale eenheid vpb

Fiscale eenheid Er zijn verschillende soorten Fiscale eenheid; –       Fiscale eenheid inkomstenbelasting – fiscaal partnerschap ( particulieren ) –       Fiscale eenheid Vennootschapsbelasting –       Fiscale eenheid BTW Fiscale eenheid...

Break even point

Break even point ( BEP) ondernemingen Het BEP is de situatie waarbij de bedrijfskosten gelijk zijn aan de opbrengsten uit ZZP verkopen. De winst uit onderneming is nihil. Pas nadat de break even point is bereikt, wordt er winst behaald. Dat houdt in dat er vervolgens...

Fiscale eenheid BTW

Fiscale eenheid Er zijn verschillende soorten Fiscale eenheid; –       Fiscale eenheid inkomstenbelasting – fiscaal partnerschap ( particulieren ) –       Fiscale eenheid Vennootschapsbelasting –       Fiscale eenheid BTW Fiscale eenheid BTW Bij een...

Willekeurige afschrijving

WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING Willekeurig afschrijven betekent dat de ZZP ondernemer naast de gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft. De boekwaarde van het bedrijfsmiddel mag niet lager worden dan de restwaarde. Dit is vooral van...

Handelsnamen – meerdere eenmanszaken

Handelsnamen – meerdere eenmanszaken Handelsnamen gebruiken Een handelsnaam is een naam waarmee u als ZZP ondernemer naar buiten treedt én de naam die u inschrijft in het Handelsregister. Uw bedrijf kan meerdere handelsnamen inschrijven. Het hebben van meerdere...

Bewaarplicht boekhouding

BEWAARPLICHT ZZP BOEKHOUDING onroerende zaken Bewaren administratie; De ondernemer is verplicht om gegevens over onroerende zaken – bedrijfspand / grond – minimaal 10 jaar te bewaren. BEWAARPLICHT ADMINISTRATIE Iedere ZZP ondernemer is wettelijk verplicht zijn...

Kasadministratie

Kasadministratie De kasadministratie is de 1e vastlegging van een deel van de dagelijkse ZZP activiteiten op financieel gebied. Veel financiële zaken worden immers contant afgehandeld. Het is daarom van groot belang dat de kasadministratie op juiste wijze wordt...

Proforma factuur

Proforma factuur Een ZZP proforma factuur is een proef factuur die u als ondernemer kan toepassen. De proforma factuur voldoet niet aan de eisen die de belastingdienst stelt aan de factuur. Als u goed oplet zult u zien dat een correcte factuur meer informatie bevat...

Inbreng BV

ZZP Inbreng BV – Nieuwe BV Het oprichten van een BV onderneming kan plaatsvinden met inbreng van geld, onroerende goederen en roerende goederen. Hieraan zijn verschillende eisen door de belastingdienst met vergaande juridische en fiscale consequenties. Geruisloze...

Veilig ondernemen

ZZP Boekhouding en veilig ondernemen De boekhouder kan de ondernemer begeleiden bij het veilig ondernemen. Veilig ondernemen boekhouding De belastingdienst stelt verschillende eisen aan de ZZP boekhouding. Er is ook sprake van omgekeerde bewijslast. De belastingdienst...

Offerte boekhouding

Kosten boekhouding ZZP Wat zijn de kosten voor het verrichten van de boekhouding. Om dit te bekijken hoe dat in uw situatie is, hebben wij een OFFERTE MODULE BOEKHOUDING ontwikkeld. Via de ZZP ondernemersscan kunt u enkele vragen beantwoorden. De OFFERTE MODULE...

Administratiekantoor

Administratiekantoor Een administratiekantoor is een vakgebied binnen de informatiekunde  en bedrijfsleer. Het houdt zich bezig met het functioneren van de organisatie, de informatie die hieruit voortkomt en het complex van maatregelen om het functioneren en...

Winstbelasting

Winst belasting Het bepalen van de ZZP WINST BELASTING van een onderneming hangt van verschillende facturen af en is niet eenvoudig. De bedrijfskosten verlagen de winst belasting. Vervolgens zijn er gemengde kosten. Kosten die zowel een privé als zakelijk karakter...

Fiscale partners

Voor- en nadelen van FISCAAL PARTNERSCHAP Na het huwelijk is men ook automatisch elkaars fiscale partner. Dat heeft voor- én nadelen voor de ZZP-er. Vanwege de voordelen kunnen ook stellen die niet getrouwd zijn ervoor kiezen door de Belastingdienst als fiscale...

Beheer BV

ZZP Beheer BV Er zijn verschillende soorten Beheer BV’s die u als ZZP ondernemer kan oprichten bij de notaris. Het is van belang om te bepalen wat de doelstellingen zijn van de beheer BV. Meestal is het niet mogelijke om een beheer BV in de loop der tijd op een...

Loonheffing

LOONHEFFINGSKORTING – LOONSTROOK bruto-netto De loonheffing is een combinatie van loonbelasting en premies volksverzekering. De loonheffingskorting is het gezamenlijke bedrag van 6 afzonderlijke heffingskortingen. Namelijk; –       Algemene...

Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting Aangifte inkomstenbelasting – aangifte doen! De aangifte inkomstenbelasting moet elk jaar weer ingediend worden. ZZPD kan uw aangifte inkomstenbelasting voor het komende jaar verzorgen. Het is ook mogelijk om de aangifte van vorige jaren in...