06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Afschrijving

Afschrijving betekend een waardedaling van een bedrijfsmiddel over een bepaalde periode. Het verminderen van de waarde van een auto, bureau of computer. Er wordt afschrijving toegepast om de slijtage door het gebruik tot uitdrukking te brengen. Deze afschrijving, waarde vermindering, vormt een kostenpost in de Verlies- en winstrekening en leidt tot een lagere winst, dus een lager bedrag te betalen aan belasting.

Wanneer afschrijving, wanneer kosten

Bedrijfsmiddelen die een lagere waarden hebben dan 450,– exclusief BTW, komen meteen op de Verlies- en winstrekening. Dit zorgt voor een lagere winst, dus een lager bedrag te betalen aan belasting. Het bedrijfsmiddel is dan ook maar 1 jaar zichtbaar in de boekhouding.

Bedrijfsmiddelen met een hogere waarde dan 450,– exclusief BTW, worden op de balans geactiveerd.

Elk jaar vindt er een waarde vermindering plaats, dit wordt afschrijving genoemd. Deze afschrijving vormt een kostenpost in de Verlies- en winstrekening en leidt tot een lagere winst. Dus niet het totale bedrag in het jaar van aankoop maar een deel van waardevermindering wordt ten laste van de winst gebracht. Het bedrijfsmiddel is minimaal 5 jaar zichtbaar in de boekhouding.

Regels bij afschrijving zijn aangescherpt

Wat veel ondernemers niet weten, is dat de jaarlijkse afschrijving op bedrijfsmiddelen is beperkt met ingang van 1 januari 2007. De minimale termijn waarop een bedrijfsmiddel moet worden afgeschreven is 5 jaar. In de praktijk gaat een computer, boormachine of andere apparaten, korter mee dan 5 jaar. Echter de belastingdienst eist dat de minimale afschrijvingstermijn 5 jaar bedraagt.