06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Administratiekantoor

Een administratiekantoor is een vakgebied binnen de informatiekunde  en bedrijfsleer. Het houdt zich bezig met het functioneren van de organisatie, de informatie die hieruit voortkomt en het complex van maatregelen om het functioneren en informeren naar wens te laten verlopen. Wij kunnen u hulp bieden bij o.a. aangifte omzetbelasting, DGA loon, loonadministratie en overige administraties.

Begrip administratiekantoor

Een meer moderne vertaling van het begrip administratiekantoor is bestuurlijke informatieverzorging. Een deugdelijk administratiekantoor is van belang om op de juiste wijze financiële verantwoording te kunnen afleggen en daardoor een goedkeurende accountantsverklaring te verkrijgen.

Een administratiekantoor wordt ook wel gekarakteriseerd door de 6 W’s:
Wie (functionaris) mag Wat(welke gegevens), Waarom, Wanneer en Waarmee (met welke hulpmiddelen) bewerken en Waarheen gaan die gegevens. Het begrip bewerken mag ruim worden geïnterpreteerd: ook bekijken is in dit verband bewerken. Dit principe heet in het kort het Need to know-principe. Belangrijke controle items zijn hierbij juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie.

Doelstelling van een administratiekantoor

Een administratiekantoor heeft als doel coördinatie en afstemming van het organisatie functioneren. Dit gebeurt veelal door de Planning en control functie en/of afdeling.
Er worden financiële en niet-financiële plannen gemaakt met betrekking tot inkoop, productie, verkoop, personeel, handelscapaciteit. Bron voor de plannen zijn organisatiegegevens uit het verleden en de omgeving. Planning wordt binnen het administratiekantoor  aangeduid met de “SOLL”-situatie.

 

Binnen het administratiekantoor

De doelrealisatie wordt gecontroleerd tijdens de uitvoering: de huidige situatie. Binnen het administratiekantoor spreekt men van de “IST”-situatie. De gegevens die hieruit naar voren komen worden gefilterd op doelgerichtheid en doelmatigheid. Zo wordt informatie verkregen. De IST- en de SOLL- situatie worden met elkaar vergeleken.

Geconstateerde afwijkingen worden onderzocht op oorzaak en gevolg. De verkregen gegevens worden omgezet naar informatie. Het administratiekantoor kan hiermee maatregelen treffen om de afwijkingen op te lossen of te verminderen. Dit zijn maatregelen in plannen, processen, systemen. Hiermee wordt het organisatiefunctioneren bijgesteld en beheerst.