06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting – aangifte doen!

De aangifte inkomstenbelasting moet elk jaar weer ingediend worden. ZZPD kan uw aangifte inkomstenbelasting voor het komende jaar verzorgen. Het is ook mogelijk om de aangifte van vorige jaren in te dienen. Wij kunnen de aangifte doen, echter de klant kan ook de aangifte doen van de inkomstenbelasting

Aangifte ZZP inkomstenbelasting ondernemers

De aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers is een uitgebreide aangifte inkomstenbelasting. Het invoeren van de gegevens voor de aangifte, neemt veel tijd in beslag. Daarnaast bespreken wij (zzp boekhouder) met de klant de aangifte inkomstenbelasting ondernemers, zowel vooraf en nadat de concept is opgesteld. Er zijn immers verschillende aftrekposten belastingdienst

Aangifte Inkomstenbelasting en aftrekposten belastingdien

st

De belastingdienst stelt verschillende regels op voor de aangifte ZZP inkomstenbelasting waarbij het mogelijk is om verschillende aftrekposten belastingdienst toe te passen. Wij kunnen aangifte doen van

Aangifte doen

U kunt op drie manieren aangifte doen:

  • Aangifte inkomstenbelasting uitbesteden
    U laat de aangifte doen door een boekhouder/financieel adviseur.
  • Aangifte via internet
    U kunt zelf de aangifte doen via de site van de Belastingdienst door in te loggen en een formulier te downloaden. Als u het hebt ingevuld, retourneert u de elektronische aangifte
  • Aangifte software
    U doet aangifte inkomstenbelasting met behulp van administratiesoftware.

Na de aangifte inkomstenbelasting

Na de aangifte krijgt u binnen drie maanden een aanslag. De status van die aanslag is nog ‘voorlopig’. Dit wil zeggen dat de Belastingdienst de ingediende gegevens nog niet heeft gecontroleerd en zich alleen kan baseren op de door uw ingediende gegevens. Als de controle heeft plaatsgevonden, ontvangt u de definitieve aanslag. Deze kan alleen nog worden herzien als nieuwe feiten worden gevonden. Dit kan tot vijf jaar na dato.