06 - 33 68 65 19 info@zzpd.nl

Aangifte inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting moet elk jaar weer ingediend worden. ZZP Dienstverlening kan uw aangifte inkomstenbelasting voor privé personen voor het komende jaar verzorgen. Het is ook mogelijk om de aangifte van vorige jaren in te dienen. Wij kunnen de aangifte doen, de klant kan echter zelf ook aangifte inkomstenbelasting doen.

Aangifte inkomstenbelasting ondernemers

De aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers is een uitgebreide aangifte inkomstenbelasting. Het invoeren van de gegevens voor de aangifte, neemt veel tijd in beslag. Daarnaast bespreken wij met de klant de aangifte inkomstenbelasting ondernemers, zowel vooraf en nadat de concept is opgesteld. Er zijn immers verschillende aftrekposten belastingdienst.

Aangifte Inkomstenbelasting/aftrekposten

De belastingdienst stelt verschillende regels op voor de aangifte inkomstenbelastingwaarbij het mogelijk is om verschillende aftrekposten belastingdienst toe te passen. Wij kunnen die aangifte doen.

Aangifte inkomstenbelasting doen

U kunt op drie manieren aangifte doen:

  • Aangifte inkomstenbelasting uitbesteden
    U laat de aangifte doen door een boekhouder/financieel adviseur.
  • Aangifte via internet
    U kunt zelf de aangifte doen via de site van de Belastingdienst door in te loggen en een formulier te downloaden. Als u het hebt ingevuld, retourneert u de elektronische aangifte.
  • Aangifte software
    U doet aangifte inkomstenbelasting met behulp van administratiesoftware.

Na de aangifte inkomstenbelasting

Na de aangifte krijgt u binnen drie maanden een aanslag. De status van die aanslag is nog ‘voorlopig’. Dit wil zeggen dat de Belastingdienst de ingediende gegevens nog niet heeft gecontroleerd en zich alleen kan baseren op de door uw ingediende gegevens. Als de controle heeft plaatsgevonden, ontvangt u de definitieve aanslag. Deze kan alleen nog worden herzien als nieuwe feiten worden gevonden. Dit kan tot vijf jaar na dato.

Bij administratiekantoor ZZP Dienstverlening B.V. wordt uw aangifte voor privé personen professioneel ingevuld. Het enige wat u zelf hoeft te doen is alle benodigde bescheiden te verzamelen en een afspraak met ons te maken. De aangifte wordt met u besproken. Na het gesprek wordt deze ingevuld en dan is de aangifte inkomstenbelasting ingediend!